Írásaink

Édesanyám emlékére és most születendő fiam emlékére

Nehéz, fel­ka­varó pil­la­na­tok ezek most nekem. Édes­anyám fia­ta­lon meg­halt, és a napok­ban most én adok éle­tet máso­dik gyer­me­kem­nek. Anya leszek ismét. Édes­anya. Az élet leg­na­gyobb felelős­sége. Sze­ret­ném, ha majd egy­szer hoz­zám búj­ná­nak őszülő gyer­me­keim, és azt sut­tog­nák a fülembe: köszö­nöm, édesanyám. (2010. május)

Tovább olvasom »
Scroll to Top